Wednesday, March 29, 2017

Registration of Employee

Myanmar Version

This Video is in Rohingya Language
ဤဗြီဒီတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာ စကားအသံုး ျပဳထားသည္။ေနာက္ဆံုးအသုတ္ အလုပ္သမားမ်ားလက္ခံျခင္း
အစၥလာမို အာလိုင္ကုမ္ ၀ရဟ္မတုလႅာဟ္ေဟ့ ၀ဗရကာတူ

ရည္န္းခ်က္ ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂ ရက္ထုတ္ ျမန္မာျပည္သား မူစလင္(မ) မ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေၾကညာခ်က္။

အာရကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေကာင္စီ (ေအအရ္စီ) မေလးရွားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၿပီလ၊ ၂၂ ရက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ နီဂရီ ဆီမ္ဘီလန္ျပည္နယ္၊ နီလိုင္ၿမိဳ႕ရွိစက္႐ံုးတခု၏ ကုန္ထုပ္ပိုးေရးကတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအ၀င္ျမန္ မာျပည္သား မူစလင္(မ) မ်ားအား ေနာက္ဆံုးအသုတ္အျဖစ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

Wednesday, March 22, 2017

ျမန္မာျပည္သား မူစလင္(မ) မ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

အစၥလာမို အာလိုင္ကုမ္ ၀ရဟ္မတုလႅာဟ္ေဟ့ ၀ဗရကာတူ

အာရကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေကာင္စီ မေလးရွား (ေအအရ္စီ) မွ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဘ၀လြယ္ကူစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္ ႀကိဳပမ္းလ်က္ရွိရာ ယခုတဖန္ မေလးရွားေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအ၀င္ျမန္မာျပည္သား မူစလင္(မ)မ်ားအတြက္ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ႀကိဳးစားရွာေဖြ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ နီဂရီ ဆီမ္ဘီလန္ျပည္နယ္၊ နီလိုင္ၿမိဳ႕ရွိစက္႐ံုးတခု၏ ကုန္ထုပ္ပိုးေရးကတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအ၀င္ျမန္ မာျပည္သား မူစလင္(မ) အေယာက္ (၂၀၀) အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၿပီလမွစ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမဏီအ ႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေအအရ္စီ မေလးရွားတို႔ၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည့္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ျမန္မာျပည္သား မူစလင္(မ) မ်ားအေနျဖင့္      ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး အပ္ပါသည္။

Saturday, February 25, 2017

Thank You Malaysia Program

မူစလင္(မ) အြမ္မာသ္ထုအေရး တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း
(Thank You Malaysia) အစီအစဥ္

အစၥလာမို အာလိုင္ကုမ္ ၀ရဟ္မတုလႅာဟ္ေဟ့ ၀ဗရကာတူ

အာရကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေကာင္စီ မေလးရွား (ေအအရ္စီ)မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ မူစလင္(မ) အြမ္မာသ္ထုအေရးု တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း (Thank You Malaysia) အစီအစဥ္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ က်ေရာက္မည့္ ရမသြာန္လျမတ္ (ဟိဂ်ရီ ၁၄၃၈ခု)တြင္ မေလး စူရာအိုမ်ား၌ သရ၀ီ နာမဇ္ ေရွ႕ေဆာင္၀တ္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုဏ္ေဆာင္ထားသူ ဟာဖီဇ္ (၁၀) ေယာက္ အလိုရွိသည္။

အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္

(၁) ရမသြာန္လျမတ္တြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ႐ြတ္ဖတ္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ အလႅာဟ့္ အမိန္႔ေတာ္မ်ား နာခံျခင္းျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ သေဘာတူႏွစ္ျမိဳ႕မူ ရရွိေရး။
(၂) ျမန္မာျပည္သား မူစလင္(မ)မ်ားႏွင့္ မေလးမူစလင္(မ) မ်ားၾကာ အျပန္အလွန္ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ ရရွိလာေရးႏွင့္
(၃) အလာမ္သသာနာ႔ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အာရကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေကာင္စီၾကား ပိုမိုအထိအေတြ႔ ရွိလာေရး တို႔ျဖစ္သည္။

Thursday, February 9, 2017

ေမယု FM ေရဒီယိုအစီစဥ္ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၁ ရက္မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အၾကမ္းဖက္ခံေန ရေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ရခိုင္၊ ဗမာ ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေမယု FM အမည္ျဖင့္ ေရဒီယိုလိုင္းတခုကို စီစဥ္ထုတ္လႊင့္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

(၁) အစိုးရအဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ဘဂၤါလီဘာသာ” ဟုေရးသားထား မႈအားျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါသည္။

(၂) ႐ိုဟင္ဂ်ာ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေရဒီယိုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမီဒီယာမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ မယံုၾကည္ မိရန္ႏွင့္ သတိရွိစြာေစာင့္ၾကည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Saturday, February 4, 2017

Food Flotilla for Myanmar(English Version)

Friday, February 3, 2017, Malaysia Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak, together with  Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Deputy President of Parti Islam Se Malaysia  and the party's secretary-general, Datuk Takiyuddin Hassan have flagged off the Food Flotilla For Myanmar, which set sail with a cargo of about 2,200 tones of food, at the Boustead Cruise Centre, Port Klang, Malaysia.

Nautical Aliya, loaded with food and other items and a barge, headed to Myanmar, this evening.

The effort is a joint initiative between the Putra 1Malaysia Club, Consultative Council of Islam Organizations (Mapim) and non-governmental organizations from 13 participating nations.

Monday, January 30, 2017

LETTER OF CONDOLENCE (U Ko Ni)


၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ


အစၥလာမို အာလိုင္ကုမ္ ၀ရဟ္မတုလႅာဟ္ေဟ့ ၀ဗရကာတူ


ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္အပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံေပးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမူ သတင္းၾကားသိရၿပီး မ်ားစြာ၀မ္းနည္းစိတ္ မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။

ဦးကိုနီသည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔၏ ပါတီ၀င္တဦးျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေန ထိုင္ရာျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထင္းရွားေက်ာ္ၾကားေသာ မူစလင္(မ) တဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ တာ၀န္ေပး ေစ လြတ္ခ်က္အရ အင္ဒိုနီရွားႏိုင္ငံတြင္ အာရကာန္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အျပန္ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၉ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ ေသနတ္သမားတဦး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ ရပါသည္။

Wednesday, April 3, 2013

လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး အျပည့္အဝ မေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ကင္တာနားေျပာ

RFA : 2013-04-02

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့ နိမိတ္လကၡဏာေတြရွိေနေပမဲ့၊ အစိုးရဟာ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အျပည့္အဝ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္စ္ ကင္တားနားက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

Thursday, March 21, 2013

မီတၳီလာ ပဋိပက ႀကီးထြားရန္ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ၊ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ RNDP ပါတီ၀င္မ်ား မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈေဆာ္

 

မီတၳီလာျဖစ္ရပ္အား ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ ႏွင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား RNDP ပါတီ၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈေဆာ္လ်က္ရွိ


Myanmar Muslim Net
မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ သကၤန္းျခံဳ ၀ီရသူ က Myanmar Express ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လုုပ္ၾကံသတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း သတင္းဓါတ္ပံု ေနရာတြင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရေသာ ကိုယ္ေတာ္ပံုအား ေဖၚျပ၍ လိမ္လည္ ၀ါဒျဖန္႔လ်က္ရွိျပီး ၉၆၉ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
RNDP ပါတီ၀င္မ်ား က ပူးေပါင္း ၀ါဒျဖန္႔က မီတၳီလာျဖစ္ရပ္အား ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္၊ မိတၳီလာျဖစ္ရပ္ သည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မွ ျမန္မာျပည္ အႏွံ အေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္မွ သာ ရခိုင္ပဋိပကၡ ရပ္မည္ဟု ေျပာျပီး မၾကာမွီ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိတၱီလာ ၿမဳိ႕တြင္ ဗလီ ၈ လုံးႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီး ခံရ


 
 RB News
21.3.2013

မိတၱီလာ ။ ။ မိတၱီလာ ၿမဳိ႕တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ပုိင္းတြင္ စတင္ ခဲ့သည့္ ပဋိ ပကၡသည္ ည ၁၀ နာရီ ခန္႔္တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ လုိက္ေသာ္လည္း အေျခ အေနမွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း မသြားဘဲ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားအထြဋ္ အထိပ္ ထားရာ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၈) လုံး မီးရွဴိ႕ ဖ်က္ဆီး ခံရေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ ေနအိမ္ မ်ားလည္း မီးရွဴိ႕ ဖ်က္ဆီး ခံရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မီးရွဴိ႕ ဖ်က္ဆီး ခံရေသာ ဗလီမ်ားမွာ --

Wednesday, March 20, 2013

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ဗလီ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ မီး႐ွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတခင္ဗ်ား
ဂါရဝ၊ နိဝါသတရား ေရွ႕ထား၍ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အေပါင္း ခေညာင္းပါေစ။
ယေန႔ (၂ဝ.၃၂၀၁၃) ေန႔တြင္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ (၉၆၉)က သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ အိမ္မ်ား၊ ဆုိင္မ်ား၊ သာသနိက ဗလီအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ မီး႐ွိဳ႕ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။